Kvinnlig Infertilitet

Oavsett vilken av behandlingsvägarna (1,2 eller 3) beskrivet ovan (se Infertilitet) som väljs, delas behandlingen oftast upp i tre övergripande faser:

1. Grundfas
Här läggs grunden genom att först försöka rätta till de faktorer som primärt anses störa chanserna för en graviditet. Under denna period ändras behandlingen inte så mycket. Denna fas brukar ta ungefär 4-6 veckor, beroende såklart på vad de primära faktorerna är. Ett exemple skulle kunna vara en patient med en mycket oregelbunden menstruation. Målet i grundfasen skulle då vara att reglera cykeln så att ägglossningen (och menstruation) skulle komma på dag 13-15, respektive dag 28-30.

Ett annat och betydligt mer komplicerat exempel skulle kunna vara en patient med PCOS. Här skulle syftet med behandlingen i grundfasen vara att skapa en regelbunden ägglossning (och därmed även en regelbunden cykel). Detta kräver ofta en längre tid än 4-6 veckor.

2. Mellanfas
När grundfasen är lagd (om så behövs, vilket det inte gör för alla patienter), börjar vi cykla behandling, oftast uppdelad i en del som sträcker sig mellan menstruation - ägglossning och den andra delen som sträcker sig mellan ägglossning - menstruation. Det är oftast i denna fas som de flesta patienter lyckas bli gravida.

3. "Toppning"
Om det inte lyckats med en graviditet i mellanfasen, går vi över i den sista fasen och "toppar". Denna fas används inte om syftet med behandlingen är att förbereda en patient för IVF. I denna fas cyklar vi behandlingen betydligt mer än i mellanfasen och oftast kan det se ut enligt:

A. Dag 1-4
Örter och akupunktur används för att hjälpa kroppen att avge endometriet (bortfallsblödning).

B. Dag 4-11
Behandlingen syftar till att bygga upp tjockleken och kärlinväxten i endometriet för att skapa en bra bas för det sedanmera befruktade ägget.

C. Dag 11-14
Genom ett skifte av örter och akupunktur med strömstimulering, är syftet med behandlingen att skapa en kraftig ägglossning, dvs att transformationen mellan lågtemperatur fasen, Follikelfasen och högtemperatur fasen, Lutealfasen sker utan några problem.

D. Dag 14-positivt graviditets test
Örterna och akupunkturen är nu anpassade för att understödja den temperaturhöjning som uppstår efter ägglossningen i den så kallade Lutealfasen.

Under infertilitetsbehandlingens gång får patienten mäta sin morgontemperatur med en munntermometer. Dessa temperaturer plottas sedan i en graf, en så kallad Basal Kroppstemperatur graf. Då man inom kinesisk medicin har ett bestämt sätt att tolka utseendet på grafen, gör detta att behandlingsplanen hela tiden kan anpassas under behandlingens gång, för att på så sätt uppnå bästa behandlingsresultat.

Denna graf är självklart bara en del av de faktorer som utvärderas under behandlingens gång, för att optimera behandlingsresultatet.

Bilden nedan visar hur en Basal Kroppstemperatur graf kan se ut.