Behandlingsmetoder

För att behandlingen av en patient skall bli lyckad, använder man i kinesisk medicin ett antal bestämda steg:

1. Undersökning
Här används de fyra metoderna:

  • Observation: Hur patienten rör sig, talar, kroppsform, hudens utseende, tungdiagnostik med mera.
  • Auskultation: Lyssna på ljud från patienten.
  • Palpation: Palpera patienten, inklusive att känna på pulsen (pulsdiagnostik).
  • Utfrågning Behandlaren ställer olika frågor till patienten.

2. Fastställ diagnosen Mönsteridentifikation (Pattern discrimination)

3. Formulera behandlingsprincipen

4. Utforma en behandlingsplan
Här ingår att välja vilken eller vilka behandlingsmetoder (Akupunktur, Örtmedicin, Moxa, Koppning o.s.v.) som skall användas för att uppnå ett bra behandlingsresultat.

5. Implementera behandlingsplanen

6. Utvärdera behandlingsresultatet

7. Modifiera behandlingsplanen om det behövs

8. Upprepa punkt 6 och 7 tills behandlingsresultatet uppnåtts