Akupunktur

Akupunkturen är en behandlingsmetod inom kinesisk medicin som vunnit mycket mark och erkännande i Väst.

Grundmässigt bygger akupunkturen på att nålar placeras i olika punkter längs med vissa flödesbanor, kallad meridianer. Varje punkt på dessa meridianer har en eller flera funktioner, det vill säga, beroende på hur nålen placeras, påverkar punkten flödet i meridianen på ett särskilt sätt.

Enligt Jin-Lou teorin (meridian teorin), har de olika akupunkturpunkterna en kontakt med de djupliggande organen, Zang-Fu organen (Hjärtat, Tunntarmen, Lungan, Tjocktarmen, Levern, Gallblåsan, Mjälten, Magen Njurarna och Urinblåsan). På detta sätt kan akupunkturen behandla så väl organ problem, som muskel/ligament/sen besvär.

Tung style akupunktur

Carl Henryk använder Tung (uttalas Dong) style akupunktur, en form av akupunktur som skiljer sig markant från den akupunktur som de flesta utövare använder sig av vid behandling.

Efter kommunisternas övertag i Kina, flydde Dr. Tung Ching Chang till Taiwan 1949. Han var den sista i familjen Tung som praktiserade denna speciella typ av akupunktur, en familjetradition nedärvd sedan 200 f.kr. Detta gjorde att Tung style akupunkturen kunde bibehålla sin ursprungliga form, och inte, som den sk TCM (Traditional Chinese Medicine) akupunkturen, omstöpas i kölvattnet av kommunisternas övertag.

Skillnaderna mellan Tung style akupunktur och den så kallade TCM akupunkturen ("vanlig" akupunktur) är många, men den kanske tydligaste och viktigaste skillnaden är effektiviteten. I Tung style akupunktur kan man oftast se mycket snabba resultat och generellt behövs det ett färre antal behandlingar för att uppnå ett tillfredställande resultat. Detta är något som gjort att Tung style akupunkturen under senare tid upplevt en renässans, så väl i Väst som i Kina.

Tung style akupunktur använder sig av många punkter som inte finns på de vanlig 14 meridianerna, sk "orthodox channel extra (curious) points". Dessa punkter är inte grupperade tillhörande någon meridian, som vanligt är, utan istället tillhörande olika topografiska zoner på kroppen enligt:

 • Fingrarna: Zon 11.00
 • Händerna: Zon 22.00
 • Underarmarna: Zon 33.00
 • Överarmarna: Zon 44.00
 • Under (plantar) foten: Zon 55.00
 • Sidan (Medial) och ovanpå (dorsal) foten: Zon 66.00
 • Ben: Zon 77.00
 • Lår: Zon 88.00
 • Öron: Zon 99.00
 • Huvud och ansikte: Zon 10.00
 • Framsida torso (Bröstet): Zon DT.00
 • Baksida torso (Ryggen): Zon VT.00

Punkternas funktion beskrivs genom att varje punkt eller punktgruppering har ett så kallad Reaktionsområde. Detta Reaktionsområde kan likväl vara ett zang-fu organ som ett anatomiskt område (tex axeln, handleden osv).

Själva behandlingsprinciperna skiljer sig också markant från TCM akupunktur.

 • Motsatta sida eller motsatta ände nålas: Vid strukturella problem (muskulära-,led-,ligament-,sen-, skelettproblem) nålas den friska sidan eller foten för att behandla huvudet och vice verse.
 • Dao Ma (ihopkoppling): Flera punkter på samma linje/meridian nålas för att förstärka varandra och öka effekten av behandlingen.
 • Aktiv Qi: Patienten rör den affekterade kroppsdelen för att öka flödet av blod mm.
 • Strukturella motsvarigheter: Muskler nålas för att behandla muskler, senor för att behandla senor, ben för behandla att och blodkärl för att behandla blodkärl.
 • Nåldjup: Beroende på var vi vill behandla kan vi nåla olika djup på samma punkt.
 • "Guiding" (lednings) punkter: Genom att nåla en sk guiding punkt, kan vi leda effekten av behandlingen till det område vi är ute efter.

Ett exempel på några av de ovan beskrivna behandlingsprinciperna kan ses i tex behandling för ökat tryck i ögat (Glaukom). Här nålas 55.02 (Flower Bone One), en fyrpunkts kombination, som befinner sig under foten mellan stor och pektån. Dessa punkter nålas tills nålspetsen kan ses precis under huden på fotens ovansida, dvs maximalt nåldjup då behandlingsområdet (ögat) befinner sig på motsatta ände av kroppen.

I Tung style akupunktur används ofta betydligt färre nålar per behandling, vanligtvist inte mer än åtta st. Även så kallad koppning och moxa kan användas om det behövs, särskilt vid muskulära smärtproblem.

Vid koppning sätts olika storlekar av koppar på kroppen för att öka blodcirkulationen och lindra smärta.

Moxa innebär att en preparerad ört (Ai Ye även kallad Artemisia vulgaris – Gråbo) tänds på i ena ändan och sedan används för att värma (inte bränna) på bestämda akupunkturpunkter, för att på så sätt öka cirkulationen av Qi och blod och ge en smärtlindrande och läkande effekt.