Priser

Mottagningen

Beskrivning Pris
Första besök (60 min)*
595 SEK
Första besök med örter för en vecka
940 SEK
Efterföljande besök med örter för en vecka
720 SEK
Besök med akupunktur 450 SEK
Endast örter för en vecka** 400 SEK

*) Ej vid enklare problem typ tennisarmbåge, Ischias och liknande, då detta kostar 450 SEK.
**) Jag säljer endast örter till patienter som jag behandlar. Detta för att ingen skall kunna skada sig själv genom att använda örter på ett felaktigt sätt.