Örtmedicin

Örtmedicin har använts sedan urminnes tider i Kina och bygger på en välutvecklad teori och ett stort empiriskt kunnande. På stora sjukhus i Kina kan en läkare ha tillgång till mer än 8000 olika former av örter, medan de flesta som jobbar med örter i Väst, använder 300 - 500 örter.

Den kinesiska örtmedicinen innehåller inte bara växter, utan även mineraler, och djursubstanser.

Nu för tiden använder inga seriösa utövare av kinesisk medicin, substanser som kommer från djur som är utrotningshotade.


Exempel

Låt mig genom ett exempel visa hur man inom kinesisk örtmedicin går tillväga för att behandla psoriasis.

De olika formerna av psoriasis, benämns inom västerländsk medicin med olika namn tex Plack psoriasis, Guttat psorisis osv.
Detta är mindre viktigt inom kinesisk medicin, då man genom att bedöma utseendet på utslagen, lokalisationen, färgen, aggressiviteten, med mera, ställer en diagnos enligt de parametrar som gäller för kinesisk medicin.

Ofta menar man att en aktiv, rödaktig, aggressiv psoriasis innehåller som grund hetta (inflammation i huden). Denna hetta kan ligga på olika djup i kroppen, vilket speglas av graden av rödhet hos utslagen och den omkringliggande huden. Vanligtvis befinner sig hettan på så kallad Blodnivå. Detta ger grundmässigt en väl utspridd psoriasis med armbågar, knä och skenben som primära ställen med hudförändringar.

Om hettan är intensiv eller funnits länge, skapar denna ofta, men självklart inte alltid, i sitt kölvatten något som i kinesisk medicin kallas Fire Toxin (Eld-Gift), dvs en kraftigare och mer intensiv form av inflammation i huden.

Hettan torkar också kroppen (som eld gör) och skapar likt en kraftig brand olika ”kastvindar” inuti kroppen. Vind i kinesisk medicin visar sig oftast i form av kliande och var kroppen blir angripen, i detta fall överdelen av kroppen (hårbotten, bakom öron osv), samt med fjällande.

I vårt exempel, har en patient med diagnosen Plack psoriasis enligt västerländsk medicin, fått diagnosen Blodhetta med Fire Toxin och Vind i kinesisk medicin. Denna diagnos är ställd beroende på lokalisation och utbredning av utslagen, deras rödhet, den omkringliggande hudens utseende, tungans utseende oh pulsen. Det låter kanske inte så medicinskt i våra öron, men är bara ett annat sätt att benämna sjukdomstillståndet, enligt terminologin i kinesisk medicin.

Baserat på denna diagnos är det nu dags att utforma behandlingsprincipen och örtreceptet.

Örtreceptet består av ett visst antal örter som byggs upp av olika moduler, där varje modul har ett mycket bestämt behandlingsområde. De olika örterna inom en given modul är också mycket noga bestämda, då de måste arbeta synergetiskt med de övriga örterna, både inom dess egen modul, men även med hänseende till hela örtreceptet.

De örter som örtreceptet innehåller måste också, varken mer eller mindre, uppfylla de krav som är formulerade i behandlingsprincipen.

Då diagnos var:
Blod Hetta med Fire Toxin och Vind, blir behandlingsprincipen att:

 1. Kyla Blodet för att ta bort blod hettan
 2. Transformer Fire Toxin
 3. Släcka Vind

Orden som väljs i behandlingsprincipen är också mycket noga bestämda, tex i detta fall "Transformera" Fire Toxin. I kinesisk medicin finns också behandlingsprincipen att "Resolve" (lösa upp) Fire Toxin. När det står Transformera Fire Toxin vet alla utövare av kinesisk örtmedicin att det betyder att hettan befinner sig på ytan av kroppen och att de örter som man väljer skall föra ut hettan via huden, och inte som då man använder behandlingsprincipen "Resolve" (lösa upp) Fire Toxin, genom avföringen eller urinen. Då hettan redan befinner sig på ytan vore det ett stort misstag att leda in den på djupet av kroppen igen då detta kommer att påverka resultatet till det sämre. I vissa former av psoriasis, tex Erythmodemos psoriasis befinner sig hettan redan på djupet och måste då behandlas enligt behandlingsprincipen "Resolve" Fire Toxin.

Örtrecept utformas nu enligt:

Den första behandlingsprincipen var ”Kyla blodet”, och örtreceptet måste då spegla detta genom att de kraftigaste örternas effekt måste vara att ”Kyla Blodet”.

4 stycken klassiska örter används ofta för att Kyla blodet:

 1. Sheng di
 2. Mu Dan Pi
 3. Chi Shao
 4. Zi Cao

Den andra behandlingsprincipen var Transformera Fire Toxin och örtreceptets näst kraftigaste örter måste då ha effekten att ”Transformera Fire Toxin”.

3 stycken örter används för detta:

 1. Bai Xian Pi
 2. Tu Fu Ling
 3. Bai He She She Cao

Sist men inte minst var den tredje behandlingsprincipen, Släcka Vind, vilket bland annat för just denna patient kanske innebär att plocka bort kliande som stör nattsömnen.

2 stycken Vind-örter väljs för detta. Empiriskt vet man att dessa även tar bort kliande:

 1. Chan Tui
 2. Fang Feng

Nu är recept klart, dvs:

 • Sheng di
 • Mu Dan Pi
 • Chi Shao
 • Zi Cao
 • Bai Xian Pi
 • Tu Fu Ling
 • Bai He She She Cao
 • Chan Tui
 • Fang Feng

Då patienten använt detta recept 1-3 veckor, utvärderas resultatet och hela processen upprepas igen tills behandlingsresultatet är uppnått.