Frågor och svar om behandling och resultat

Hur många behandlingar tar det innan jag är bra?

En fråga som alltid är mycket svår att svara på!

Grundmässigt kan man säga att då målet inte bara är en symtomlindring, utan ett botande av sjukdomstillståndet, så ju längre tid man haft problemet, ju längre tid tar det att bli botad. Denna regel gäller långt i från alla. Vissa visar väldigt snabba resultat efter bara någon/några behandlingar även då de kanske haft problemet/en i många år. För andra går det långsammare.

Vanligtvis förväntar jag mig ett bra resultat efter 3-6 akupunkturbehandlingar (med tydlig förbättring efter 3 behandlingar) vid muskel/senor/ligament problem. Vid svårare sjukdomar som behandlas med örter, förväntar jag mig att se en förändring efter 3 veckor. Hur lång tid det sedan tar är väldigt svårt att svara på. Under behandlingens gång utvärderar vi tilsammans hur det går för att hitta den snabbaste och säkraste vägen till tillfrisknandet.

Hur ofta måste jag komma?

Det beror på vad jag behandlar. Efter första besöket, vill jag ofta träffa min patient efter en vecka, för att direkt följa upp vad som ändrat sig. Därefter försöker jag vänta 2 veckor innan vi ses igen. Som redan sagts ovan kan vissa problem vara svårare/lättare och därför varierar det från patient till patient hur ofta vi behöver träffas.

När allt är bra, kommer jag att få tillbaka mina problem igen?

Eftersom kinesisk medicin i grunden bygger på att inte bara lindra symtomen, utan att rätta till det underliggande problem som orsakat symtomen, förväntar man sig att en patient skall bli helt frisk, utan att behöva bli behandlad igen, så länge de tar hand om sig själva inom rimliga gränser. Ett typiskt exemple kan vara en patient som lidit av svår migrän. Då patientens migrän är helt borta och de undviker vissa saker (tex Kaffe) som de vet tidigare har triggat migränen, skall den inte återkomma.

Då det gäller vissa svåra kroniska sjukdomar, vet man ett de kan återkomma igen. Ofta gör de så i en betydligt mildare form och behöver då bara en underhållningsbehandling för att fortsätta vara bra.