Graviditetsproblem

  • Illamående
  • Hotande av Missfall eller återkommande missfall
  • Förstoppning
  • Sömnproblem
  • Oroligt foster
  • Blödning under graviditet
  • Felplacering av fostret då det närmar sig förlossning

Jag brukar vara mycket restriktiv vid behandling av gravida kvinnor, och behandlar bara då det verkligen behövs.