Menstruationsproblem

Menstruationsproblem innefattar alla former av problem som kan uppstå under hela menstruationscykeln, dvs:

  • Smärtsam menstruation (Dysmenorrhoea)
  • Oregelbunden menstruation
  • Förtidig/Försenad menstruation
  • Kraftig/sparsam blödning
  • Utdragen blödning
  • Ingen blödning (Amenorrhoea)
  • Alla typer av PMS problem, inklusive känslomässiga problem
  • Endometrios

Vid alla typer av menstruationsproblem brukar kinesik medicin vara mycket bra. De flesta problem kan elimineras eller mildras betydligt inom 2-5 cykler.