Lichen simplex (Neurodermit)

Intensivt kliande kronisk eksemfläckar med lichenifierat (förtjockat), välavgränsat, ibland fjällande lätt rodnat eksemplack på fotrygg, anklar, skenben, underarm, nacke, vulva, skrotum eller perineum.