Urticaria (Nässelfeber) och Angioödem

Urticaria, även kallad nässelfeber, är en vanlig hudsjukdom som drabbar cirka 20% av befolkningen någon gång i livet. Den kan uppkomma vid alla åldrar, och klassas som antingen akut (varaktighet mindre än 6 veckor) eller kronisk (varaktighet mer än 6 veckor). Den akuta formen är mest vanlig, och kan vara allt från några timmar till några veckor, och är vanligst hos barn samt hos unga vuxna. Den kroniska varianten är vanligare hos patienter i medelåldern, och främst hos kvinnor.

Urticaria är starkt kliande utslag. Huden är svullen och rodnande, svullnaden gör att kvaddeln i centrum kan vara blek. Patienten upplever ibland att utslagen ser ut som blåsor, men de spricker inte och de försvinner utan att lämna några spår efter sig. Utslagen flyttar på sig och det enskilda utslaget försvinner inom några timmar men nya utslag uppstår ofta under flera dagar. Storleken på utslagen kan variera från ett par mm till 30 cm, ofta är de runda eller girlandformiga. Trots att urticaria ger klåda ser man sällan rivmärken då man undersöker patienten.

Ofta går det att hitta den utlösande faktorn vid akut urticaria och sedan undvika denna (tex nötter) i framtiden, medan det i kronisk urticaria ofta inte leder någon vart att försöka identifiera någon utlösande faktor.

Angioödem uppkommer ofta vid akut urticaria och innebär att den djupliggande vävnaden (dermis och subcutis) svullnar kraftigt, speciellt kring ögon och läppar. I bland kan även munhål och svalg svullna med risk för andningssvårigheter.

Med kinesisk medicin behandlar man så väl den akuta som kroniska formen av urticaria mycket väl, men det är speciellt vid den kroniska formen som kinesisk medicin verkligen kommer till sin rätt. Hos de flest patienter kan man helt eliminera problemen.