Psoriasis

Kinesisk medicin är en mycket bra behandlingsform för de nedan beskrivna typerna av Psoriasis. Beroende på vilken typ av psoriasis man har, kan man som patient förvänta sig en stor förbättring och till och med en total läkning inom 4-6 månaders behandling. Då psoriasisen har angripit naglarna och/eller hårbotten, behöver man ibland behandla längre än 6 månader, för att få ett stabilt slutresultat.


Plackpsoriasis (fläckformig psoriasis)
Plackpsoriasis (plaque psoriasis) är myntformade (nummulära) fläckar som varierar i storlek (större än vid droppformad psoriasis). Ibland kan fläckarna vara sammanhängande, så att de angripna områdena tillsammans får ett kartliknande utseende. Plackpsoriasis är vanligast på nedre delen av ryggen (länden), knän, armbågar, hårbotten (hårbottenpsoriasis) samt handflator och fotsulor. Vid större psoriasisutbrott kan kropp, armar och ben också vara fyllda med psoriasisfläckar. Ofta är naglarna också angripna (nagelpsoriasis). Hos en del patienter med psoriasis är nagelpsoriasis det enda symptomet.Guttat psoriasis (droppformig psoriasis)
Droppformad psoriasis (guttat psoriasis) är den näst vanligaste typen av psoriasis och utgör cirka 10 procent av alla psoriasisfall. Droppformad psoriasis ses oftast hos barn och ungdomar, där psoriasis har provocerats fram av en streptokockinfektion i halsen.Pustulosis Palmoplantaris psoriasis (PPP)
Bara 5 procent av alla psoriasispatienter har PPP, och sjukdomen är vanligast hos vuxna. Den kan utlösas av infektioner, brännskador av solen eller medicin. PPP, sätter sig oftast i handflator och på fotsulor. De drabbade hudområdena är röda och svullna, och det utvecklas små gulaktiga och varfyllda blåsor. Huden är öm och sårbar.Psoriasisartrit (PA)
Cirka 40 procent av de psoriasissjuka får även problem med lederna i någon form, så kallad psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder. Sjukdomen skiljer sig mycket mellan olika individer. Den kan vara mild, övergående och drabba ett fåtal leder men också vara mycket aggressiv och drabba ett flertal leder.